Obchodní podmínky BARTY’S FOOD

 1. Objednávka

Objednávka může být uskutečněna prostřednictvím e-shopu na stránkách bartysfood.cz nebo telefonicky na čísle 723 486 906. Zavazujeme se dodat zboží v perfektním stavu a se specifikacemi a vlastnostmi pro dané zboží obvyklé. Každou objednávku lze telefonicky zrušit nejpozději do 15 minut. Při zrušení objednávky v pozdější době Vám mohou být účtovány náklady vynaložené k provedení objednávky v hodnotě 50 % z ceny objednávky. Vaše objednávka Vám bude potvrzena e-mailem. Při větších objednávkách můžeme požadovat zálohu a zároveň požadujeme objednání ve větším časovém předstihu.

S uskutečněním objednávky zákazník souhlasí s předáním kontaktních údajů pro marketingové účely.

 1. Platební podmínky a dodací lhůta

Zboží je placeno při dodání v hotovosti nebo stravenkami – na stravenky je možné vracet hotovost do 5 Kč a je možné na jednu platbu použít max. 5 ks stravenek. Zavazujeme se dodat zboží do 2 hodin od přijetí objednávky. Jezdíme ZDARMA při objednávce nad 150 Kč do vzdálenosti 5 km od naší provozovny. Při rozvozech ve vzdálenosti 5-10 km od naší provozovny musí hodnota objednávky činit minimálně 300 Kč a jídlo Vám dovezeme zdarma nebo při nižší objednávce účtujeme poplatek 50 Kč. Naši řidiči nejsou vybaveni velkou hotovostí, proto je zapotřebí mít u sebe nachystaný přesný obnos. Dále je možné platit i kreditní kartou, naši řidiči jsou vybaveni mobilním platebním terminálem, avšak tento způsob platby je nutné poznačit do objednávky (zaškrtnout platba kartou při doručení) při objednání přes e-shop nebo nahlásit při telefonické objednávce předem. Zboží Vám bude doručeno k nejbližším uzamykatelným dveřím.

 1. Kvalita zboží

Všechny produkty vyrábíme z denně čerstvých surovin, nicméně maso může obsahovat úlomky kostí. Může se stát, že některé produkty mohou být dočasně vyprodány – v tomto případě budete telefonicky informováni nebo Vám bude nabídnuta alternativa.

 1. Reklamace

Veškeré reklamace budou řešeny individuálně v souladu s platným právním řádem (např. výměnou zboží, vrácením peněz apod.) Zákazník je povinen veškeré reklamace ihned hlásit na provozovně. Místem reklamace je adresa provozovny.

 1. Vznik spotřebitelského sporu

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

 1. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, akademický titul, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a informace o provedených nákupech kupujícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“) a to vše na dobu nezbytně nutnou.
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím na základě právního titulu plnění smlouvy a zákonné povinnosti, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám, a to s výjimkou osob zajišťujících plnění závazků z kupní smlouvy prodávajícím. Předání osobních údajů např. externímu dopravci jsou předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem po dobu nezbytně nutnou.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1.  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.
 10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 11. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováním osobních údajů nebo se zasíláním informací a obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat a to tak, že zašle emailovou zprávu na zlin@bartysfood.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na telefon 723 486 906.
 12. Co jsou soubory Cookie?

Jedná se o malý textový soubor, který vznikne navštívením každé webové stránky. Využívá se jako standardní nástroj pro ukládání informací o tom, jak jsou naše stránky využívány. Dokážeme tak odlišit jednotlivé uživatele od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Firma Casual food s.r.o. plně respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví naše internetové stránky a veškeré informace shromážděné o uživatelích či kupujících vedou ke zkvalitnění služeb. Vaše osobní údaje samozřejmě chráníme za použití těch nejmodernějších technologií a dalším osobám či firmám je sdělujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu (např. dopravcům, kteří vám doručují objednané zboží). V některých případech nám však poskytnutí osobních údajů může ukládat zákon. Ukládání Cookies lze samozřejmě vypnout. Stačí používat některý moderní internetový prohlížeč se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.